Kontakt


Kontaktné informácie


Kontaktujte nás

Telefon

+421/944 15 16 16

Pôsobenie

Vlčie hrdlo 483/76, 821 04 Bratislava

Napíšte nám

SATO spol. s r.o.
IČO:31423621
DIČ:2020664305
IČ DPH(VAT):SK2020664305

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel
S.r.o.,číslo:13267/B Číslo
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. SK53 1100 0000 0029 4308 0527

Vlčie hrdlo 483/76, 821 04 Bratislava
Návrat hore